Enkät för anslutningsförfarande

Respektive region skickar enkät för införande av e-handel eller e-faktura.
Klicka på respektive region så får du mer information om den utskickade enkäten

Tidplan

Vi kommer att ansluta leverantörer succesivt enligt en särskild prioritering. Vår prioritering av leverantörer baseras på hur många affärstransaktioner (antal fakturor) samt också baserat på beställande verksamheter.
Region Västmanland
Besöksadress: Regionhuset (ingång 4)
Västmanlands sjukhus Västerås
Telefon till växel: 021-173000
Organisationsnummer: 232100-0172
Peppol id: 0007:2321000172
E-post: region@regionvastmanland.se
www.regionvastmanland.se
Region Sörmland
Besöksadress: Repslagargatan 19
Postadress: 611 88 Nyköping
Telefon till växel: 0155-24 50 00
Organisationsnummer: 232100-0032
Peppol id: 0007:2321000032
E-post: post@regionsormland.se
https://regionsormland.se/
https://samverkan.regionsormland.se/