Att fakturera Region Västmanland och dess bolag

Region Västmanland med bolag vill ha elektroniska fakturor.
Vi ställer krav på e-faktura i våra upphandlingar, så är du avtalsleverantör förväntar vi oss att du skickar e-faktura.
Sedan 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras elektroniskt.
Format på e-faktura
Vi har möjlighet att ta emot e-faktura på följande sätt/i följande format:

•PEPPOL BIS Billing 3 - Detta format önskar vi att ni använder i första hand.
•Svefaktura 1.0 – Rekommenderas inte av SFTI från 1 april 2021.
•SFTI fulltextfaktura
•Manuellt registrerad faktura via fakturaportal

PDF-fakturor som skickas via e-post räknas inte en elektronisk faktura.

Verifiera att fakturan har rätt format
När ni startar upp e-faktura rekommenderar vi att ni använder SFTI:s verifieringstjänst för att kontrollera att era fakturor följer standard.
SFTI Verifieringstjänst

Manuellt registrerad e-faktura
Du som inte har en lösning för elektronisk fakturering i ditt fakturasystem kan registrera din faktura manuellt i en fakturaportal. Det finns flera fakturaportaler på marknaden. Pagero, InExchange, Fakturaportalen är några exempel som du som leverantör kan använda. De flesta lösningarna är gratis för den som skickar få fakturor men hör med respektive fakturaportal vad som gäller för just er.

Se respektive fakturaportals hemsida för mer information:
https://www.pagero.se/pagero-free/
https://www.inexchange.se/
http://www.fakturaportalen.se/sv/

Pappersfaktura endast i undantagsfall
Regionens tjänst för skanning av pappersfakturor behålls tillsvidare. I undantagsfall kan enstaka pappersfakturor skickas enligt särskild överenskommelse med beställaren.
Läs mer under Fakturaadresser till vänster.

Kontakt
Vill ni diskutera vad som kan vara lämpligt alternativ för er, eller har frågor, tveka inte att kontakta oss via mail.
•Region Västmanland eller Folktandvården Västmanland AB: e-handel@regionvastmanland.se
•Svealandstrafiken AB: efaktura@svealandstrafiken.se
Region Västmanland
Besöksadress: Regionhuset (ingång 4)
Västmanlands sjukhus Västerås
Telefon till växel: 021-173000
Organisationsnummer: 232100-0172
Peppol id: 0007:2321000172
E-post: region@regionvastmanland.se
www.regionvastmanland.se
Region Sörmland
Besöksadress: Repslagargatan 19
Postadress: 611 88 Nyköping
Telefon till växel: 0155-24 50 00
Organisationsnummer: 232100-0032
Peppol id: 0007:2321000032
E-post: post@regionsormland.se
https://regionsormland.se/
https://samverkan.regionsormland.se/