Att fakturera Region Västmanland och dess bolag

Region Västmanland och dess bolag önskar elektroniska fakturor.
Vi ställer krav på e-faktura i alla våra upphandlingar. Är du avtalsleverantör förväntar vi oss att du skickar e-faktura till oss.
I Region Västmanland ingår Region Västmanland, Folktandvården Västmanland AB och Svealandstrafiken AB.

Format på e-faktura
Vi har möjlighet att ta emot e-faktura i följande format/på följande sätt:
•SFTI fulltextfaktura
•Svefaktura 1.0
•Peppol BIS Billing 3
•Svefaktura BIS 5A 2.0 (utgår 2019-12-31)
•Manuellt registrerad faktura via fakturaportal
•Via SFTP (kommunikation direkt med vår SFTP eller via er VAN-leverantör)
•Via vår VAN-leverantör Tieto


PDF-fakturor som skickas via e-post är inte en elektronisk faktura och vi tar inte emot dessa.

Manuellt registrerad e-faktura
Du som inte har en lösning för elektronisk fakturering i ditt fakturasystem och endast skickar få fakturor kan registrera din faktura manuellt i en fakturaportal, t ex Inexchange, se nedan.

Fakturaportal Inexchange
Som leverantör kan ni kostnadsfritt registrera upp till 100 fakturor. Registrerar ni fler än 100 fakturor tillkommer en kostnad. Kontakta Inexchange för att höra efter vilken lösning och vilken kostnad det i så fall blir för er.
Klicka på länken nedan och börja med att anmäla dig så får du ett användarnamn och lösenord.
Inexchange

Via SFTP eller vår VAN-leverantör Tieto
Önskar ni skicka fakturor via SFTP eller vår VAN-leverantör vill vi att ni kontaktar oss först, se Kontakt nedan.

Kontakt
Vill ni diskutera vad som kan vara lämpligt alternativ för er, eller har frågor, tveka inte att kontakta oss via mail.
•Region Västmanland eller Folktandvården Västmanland AB: e-handel@regionvastmanland.se
•Svealandstrafiken AB: efaktura@svealandstrafiken.se
Region Västmanland
Besöksadress: Regionhuset (ingång 4)
Västmanlands sjukhus Västerås
Telefon till växel: 021-173000
Organisationsnummer: 232100-0172
E-post: region@regionvastmanland.se
www.regionvastmanland.se
Region Sörmland
Besöksadress: Repslagargatan 19
Postadress: 611 88 Nyköping
Telefon till växel: 0155-24 50 00
Organisationsnummer: 232100-0032
E-post: post@regionsormland.se
https://regionsormland.se/
https://samverkan.regionsormland.se/