Att fakturera Region Västmanland och dess bolag

Enligt lagen om elektroniska fakturor måste den som levererar varor eller tjänster till offentlig sektor fakturera elektroniskt via
e-faktura. PDF-fakturor som skickas via e-post räknas inte som en elektronisk faktura.
Fakturera via e-faktura
Vi tar emot fakturor i formatet Peppol.
Våra adresser i Peppolnätverket:
• Region Västmanland: 0007:2321000172
• Folktandvården Västmanland AB: 0007:5567665574

Här hittar du mer information om Peppol.
För dig som är leverantör till offentliga aktörer | DIGG

Andra e-fakturaformat kan i undantagsfall tas emot enligt överenskommelse.
Kontakta oss på e-handel@regionvastmanland.se om du har behov av det.

För dig som har ett systemstöd för e-faktura
De flesta systemleverantörer är idag anslutna till Peppol.
Kontrollera med er systemleverantör att de skickar via Peppol och be dem hjälpa er med anslutningen.

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura
Du som inte har en lösning för elektronisk fakturering i ditt fakturasystem kan registrera din faktura manuellt i en fakturaportal. Det finns flera fakturaportaler på marknaden. Pagero, InExchange, Kofax är några exempel som du som leverantör kan använda. Kontakta respektive fakturaportal för att få kostnadsinformation.

Fakturaadresser
Region Västmanland
Leverantörsfakturor
Box 1134
721 28 Västerås

Folktandvården Västmanland AB
Leverantörsfakturor
Box 1050
721 27 Västerås

Fakturareferenser
Vårt ordernummer eller vår referenskod (ansvarsnummer) är obligatoriskt att ange på fakturan.
• Ordernummer från vårt inköpssystem har formatet 8 eller 10 siffror i en följd utan bindestreck eller mellanslag
(ex. 40012345, 50012345, 1000123456, 14012345).
• Referenskod (ansvarsnummer) är 7 siffror i en följd utan bindestreck eller mellanslag.

Hjälp vid ordernummer eller fakturareferens i fel fält
Det är viktigt att ordernummer eller fakturareferensen ligger i rätt fält på fakturan för att den ska kunna tolkas korrekt.
Om du har problem med att ditt fakturasystem mappar informationen fel kan följande information vara till hjälp vid kontakt med din systemansvarig/systemleverantör.
Vid fakturering via Peppol ska följande segment användas:
• Ordernummer: cac:OrderReference/cbc:ID
• Referenskod: cbc:BuyerReference
• Abonnemangsnummer: cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode=130/cbc:ID

Kontakt
Kontakta oss på e-handel@regionvastmanland.se om du har frågor gällande elektroniska fakturor.
Region Västmanland
Besöksadress: Regionhuset (ingång 4)
Västmanlands sjukhus Västerås
Telefon till växel: 021-173000
Organisationsnummer: 232100-0172
Peppol id: 0007:2321000172
E-post: region@regionvastmanland.se
www.regionvastmanland.se
Region Sörmland
Besöksadress: Repslagargatan 19
Postadress: 611 88 Nyköping
Telefon till växel: 0155-24 50 00
Organisationsnummer: 232100-0032
Peppol id: 0007:2321000032
E-post: post@regionsormland.se
https://regionsormland.se/
https://samverkan.regionsormland.se/