Fakturareferenser

Ordernummer eller referens (ansvarsnummer) måste alltid anges på fakturan.
Då beställning skickas via Regionens beställningssystem (gäller för Region Västmanland och Folktandvården Västmanland AB) anges ett ordernummer som alltid ska anges vid fakturering.
Vid beställning på annat sätt ska den som beställer alltid uppge referens (ansvarsnummer).
Är det en återkommande fakturering kan referensen vara ett abonnemangsid.

Ordernummer
Exempel på hur våra ordernummer via Regionens beställningssystem ser ut:
•Region Västmanland: 8 eller 10 siffor, inga bokstäver, bindestreck eller mellanslag: 40012345, 50012345, 1000123456
•Folktandvården Västmanland AB: 8 siffor, inga bokstäver eller mellanslag: 14012345

Vid elektronisk fakturering skall ordernummer anges i följande segment:
•PEPPOL BIS Billing 3
cac:OrderReference/cbc:ID
•Fulltextfaktura:
RFF+ON
•Svefaktura 1.0:
/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:OrderLineReference/cac:OrderReference/cac:BuyersID
alternativt:
/sfti:Invoice/sfti:RequisitionistDocumentReference/cac:IDReferens (ansvarsnummer)
Exempel på hur våra referenser kan se ut:
•7 tecken, endast siffror, inga mellanslag, bindestreck eller bokstäver – exempel: 1712300 (gäller för Region Västmanland och Folktandvården Västmanland AB).

Vid elektronisk fakturering skall referensen anges i följande segment:
•PEPPOL BIS Billing 3
cbc:BuyerReference
•Fulltextfaktura:
RFF+CR
•Svefaktura 1.0:
/sfti:Invoice/sfti:RequisitionistDocumentReference/cac:ID

Periodisk /abonnemangsfaktura
Detta gäller abonnemang typ el, hyra, telefoni, bensin.

Vid elektronisk fakturering skall abonnemangsid anges i följande segment:
•PEPPOL BIS Billing 3
cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode=130/cbc:ID
•Fulltextfaktura:
RFF+SS
•Svefaktura 1.0:
/sfti:Invoice/sfti:AdditionalDocumentReference/cac:ID [=ACD]
alternativt:
/sfti:Invoice/sfti:AdditionalDocumentReference/cac:ID [=CT]
tillsammans med:
/sfti:Invoice/sfti:RequisitionistDocumentReference/cac:ID [=OBJEKT ID]
/sfti:Invoice/sfti:RequisitionistDocumentReference/cac:ID [=Ansvarsnummer]


Pappersfaktura
Vid pappersfaktura ska alltid referens (ansvarsnummer), se format ovan, anges vid Er Ref/Er Referens/Kundreferens.

Kontakt
Har du frågor gällande elektroniska fakturor, tveka inte att kontakta oss via mail.
•Region Västmanland eller Folktandvården Västmanland AB: e-handel@regionvastmanland.se
•Svealandstrafiken AB: efaktura@svealandstrafiken.se
Region Västmanland
Besöksadress: Regionhuset (ingång 4)
Västmanlands sjukhus Västerås
Telefon till växel: 021-173000
Organisationsnummer: 232100-0172
Peppol id: 0007:2321000172
E-post: region@regionvastmanland.se
www.regionvastmanland.se
Region Sörmland
Besöksadress: Repslagargatan 19
Postadress: 611 88 Nyköping
Telefon till växel: 0155-24 50 00
Organisationsnummer: 232100-0032
Peppol id: 0007:2321000032
E-post: post@regionsormland.se
https://regionsormland.se/
https://samverkan.regionsormland.se/