Gemensam inköpsfunktion

Upphandlingsenheterna i Region Västmanland och Region Sörmland har gått samman i en gemensam organisation. Namnet på den gemensamma organisation är Inköp Sörmland Västmanland (Inköp). Inköp genomför upphandlingar till de båda regionerna och deras bolag och stiftelser.

Inköp verkar för att samordna inköpsvolymer från flera verksamheter och teckna ramavtal med olika leverantörer. Även om regionerna ofta gör gemensamma upphandlingar är de egna parter i förhållanden till sina leverantörer och elektronisk handel kan ske på olika sätt. På denna sida finns viktig information och villkor som du som leverantör eller blivande leverantör måste ta del av.

Region Västmanland
Besöksadress: Regionhuset (ingång 4)
Västmanlands sjukhus Västerås
Telefon till växel: 021-173000
Organisationsnummer: 232100-0172
Peppol id: 0007:2321000172
E-post: region@regionvastmanland.se
www.regionvastmanland.se
Region Sörmland
Besöksadress: Repslagargatan 19
Postadress: 611 88 Nyköping
Telefon till växel: 0155-24 50 00
Organisationsnummer: 232100-0032
Peppol id: 0007:2321000032
E-post: post@regionsormland.se
https://regionsormland.se/
https://samverkan.regionsormland.se/