Miljökrav

Vår organisation är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015. Vårt miljöarbete grundar sig både på inköpspolicyn och på hållbarhetsprogrammen i respektive region. Hållbarhetsprogrammen anger vilka områden som är viktiga att arbeta med för att minska miljöpåverkan.
Miljöprioriterade upphandlingsområden
Miljömålsområdena påverkar vilka upphandlingar som kan komma att prioriteras utifrån miljösynpunkt. Miljöprioriterade upphandlingar återfinns främst inom följande upphandlingsområden:

• Facility Management
• Fordon
• IT och kommunikation
• Läkemedel och tillhörande tjänster
• Medicinteknik och relaterade förbrukningsvaror
• Transporter
• Vårdrelaterad utrustning och förbrukningsvaror
• Övergripande material och tjänster (kontorsmaterial och resor)

I upphandlingar som är miljöprioriterade finns en representant från någon av miljöorganisationerna i Region Sörmland eller Region Västmanland med vid kravställandet och är en part i upphandlingen.

Transporter
För tjänster där distribution och transporter är en betydande del, ställs emissionskrav på lägst Euro VI på tunga lastbilar och Euro 6 på lätta lastbilar och personbilar. Beroende på upphandlingens karaktär är också krav på fossilfria drivmedel aktuellt.

Medicinteknisk utrustning
Medicinteknisk utrustning använder mycket energi, innehåller mycket elektronik och är resurskrävande vid tillverkning. Vid upphandling av medicinteknisk utrustning ställs därför alltid generella miljökrav.

Läs mer om Region Västmanlands hållbarhetsprogram:
Om hållbar utveckling - Region Västmanland (regionvastmanland.se)

Läs mer om Region Sörmlands hållbarhetsprogram:
Hållbarhetsprogrammet - Region Sörmland (regionsormland.se)

Region Västmanland
Besöksadress: Regionhuset (ingång 4)
Västmanlands sjukhus Västerås
Telefon till växel: 021-173000
Organisationsnummer: 232100-0172
Peppol id: 0007:2321000172
E-post: region@regionvastmanland.se
www.regionvastmanland.se
Region Sörmland
Besöksadress: Repslagargatan 19
Postadress: 611 88 Nyköping
Telefon till växel: 0155-24 50 00
Organisationsnummer: 232100-0032
Peppol id: 0007:2321000032
E-post: post@regionsormland.se
https://regionsormland.se/
https://samverkan.regionsormland.se/