Vad är elektronisk handel?

Elektroniska inköp/ E-handel ger möjligheter att med hjälp av IT-stöd göra avtal, leverantörer och priser med mera, lättillgängliga för de som ska beställa varor och tjänster och att det sker från våra upphandlade leverantörer. Om IT-stödet används i hela processen kan god styrning av regionernas inköp uppnås. Dessutom blir hanteringen enklare genom hela processen från beställning till faktura.
Fördelarna med e-handel
Fördelarna med e-handel är att regionerna och dess bolag, kan effektivisera inköpsprocessen. Sammantaget kan man säga att e-handel ger fördelar som:
  • Billigare inköp – kostnadsbesparingar i form av lägre priser på längre sikt, ökad ramavtalstrohet och ökad prismedvetenhet.
  • Enklare inköp – tidsbesparingar genom en mer rationell hantering av beställningar och fakturor för snabbare hantering och färre fel.
  • Bättre inköp – förbättrad kvalitet och service i form av förbättrad intern styrning och kontroll, ökad rättssäkerhet, möjlighet till uppföljning, miljövinster, med mera.Region Västmanland
Besöksadress: Regionhuset (ingång 4)
Västmanlands sjukhus Västerås
Telefon till växel: 021-173000
Organisationsnummer: 232100-0172
E-post: region@regionvastmanland.se
www.regionvastmanland.se
Region Sörmland
Besöksadress: Repslagargatan 19
Postadress: 611 88 Nyköping
Telefon till växel: 0155-24 50 00
Organisationsnummer: 232100-0032
E-post: post@regionsormland.se
https://regionsormland.se/
https://samverkan.regionsormland.se/