Elektronisk handel

Regionerna Sörmland och Västmanland arbetar aktivt med att införa Elektronisk handel.
Syftet är att skapa effektivare inköpsprocesser med hjälp av våra IT-stöd. Det betyder att hela flödet från beställning via leverans till fakturahantering sker elektroniskt.
Regionerna använder olika e-handelssystem och därmed behöver en unik uppsättning göras per region.
Sörmland använder Visma Proceedo och Västmanland Agresso.

Vi vill att du som leverantör inför e-handel och kan erbjuda anslutning på följande sätt:

• Integration med våra e-handelssystem enligt rekommenderad SFTI standard.
• Order via e-post och katalog i excelformat (kontakta respektive region via e-post enligt nedan för att få en katalogmall i excel samt instruktioner för ifyllnad)
• Leverantörsportal - gäller endast Region Sörmland: Visma Supplier Center (En kostnadsfri tjänst för att ta emot order, skicka ordersvar, skicka faktura samt posta in produktkatalog.)


De olika lösningarna ovan kan kombineras för olika delar i processen. T ex kan varukatalogen hanteras via excel, medans ordern integreras och skickas enligt PEPPOL eller Edifact.

Här kan du läsa mer om SFTI:s standard:
SFTI:s affärsprocesser och rekommenderade standarder

Komma igång med e-handel
Kontakta respektive region för att diskutera vilken lösning som passar bäst utifrån era förutsättningar.
Sörmland: e-handel@regionsormland.se
Västmanland: e-handel@regionvastmanland.se


Region Västmanland
Besöksadress: Regionhuset (ingång 4)
Västmanlands sjukhus Västerås
Telefon till växel: 021-173000
Organisationsnummer: 232100-0172
Peppol id: 0007:2321000172
E-post: region@regionvastmanland.se
www.regionvastmanland.se
Region Sörmland
Besöksadress: Repslagargatan 19
Postadress: 611 88 Nyköping
Telefon till växel: 0155-24 50 00
Organisationsnummer: 232100-0032
Peppol id: 0007:2321000032
E-post: post@regionsormland.se
https://regionsormland.se/
https://samverkan.regionsormland.se/