Elektronisk faktura

Regionerna har i många år arbetat med elektroniska fakturor (enligt offentlig sektors standard - Singel face to Industry, SFTI). Målet är att alla leverantörsfakturor ska vara elektroniska.
Vi ställer krav på e-faktura i alla våra upphandlingar.
Är du avtalsleverantör förväntar vi oss att du skickar e-faktura till oss.

En e-faktura är en faktura som både skickas och tas emot i elektronisk form. Den kan skickas direkt mellan två parter eller via en mellanhand.
För att ta fram och sända e-faktura finns det enkla lösningar som passar alla typer av företag och branscher.
PDF-fakturor och andra format som skickas via e-post är inte en elektronisk faktura, och vi tar inte emot dessa. E-post med länk till faktura tas inte heller emot.

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor
Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras elektroniskt.

Fakturor som ingår i ett e-handelsflöde, så kallade orderbaserade fakturor, är elektroniska fakturor och ingår som del i e-handelsflöde. Se rubriken e-handel


Region Västmanland
Besöksadress: Regionhuset (ingång 4)
Västmanlands sjukhus Västerås
Telefon till växel: 021-173000
Organisationsnummer: 232100-0172
Peppol id: 0007:2321000172
E-post: region@regionvastmanland.se
www.regionvastmanland.se
Region Sörmland
Besöksadress: Repslagargatan 19
Postadress: 611 88 Nyköping
Telefon till växel: 0155-24 50 00
Organisationsnummer: 232100-0032
Peppol id: 0007:2321000032
E-post: post@regionsormland.se
https://regionsormland.se/
https://samverkan.regionsormland.se/